Het onderwijs… het is weer een hot topic in de media deze dagen. Twee dagen geleden was er weer dit bericht waarvan mijn tenen gaan krullen en mijn haar gaat rechtstaan (je zou dat eens moeten zien) dat er 60000 (!) leerkrachten te kort gaan zijn tegen 2022. Ik meen mij te herinneren dat ik dat bericht al meer dan eens heb gehoord de afgelopen 13 jaar ongeveer… Toen ik in 2002 besloot leerkracht te worden, waren er ook enorm veel leerkrachten te kort (lees even dit grappig artikel uit 2001). Tot ik afstudeerde in 2005 dan was er van het schrijnende te kort plots niets meer te merken, hoe ironisch! En hoe ironisch dat ik nu op mijn bijna-31ste weer interims moet gaan doen, verre van vast benoemd ben en toch weer moet aanhoren hoeveel ze er in de toekomst te kort gaan hebben.
Maar in datzelfde artikel was er ook hoopvol nieuws want de prioriteit van minister Crevits is om de job van leerkracht aantrekkelijker te maken en iets te doen aan de werkonzekerheid. Dat belooft. Van concrete plannen daaromtrent blijf ik echter nog even op mijn honger zitten want voorlopig zijn de enige ideeën waarvan we al iets hebben mogen vernemen: dat leerkrachten een uur gaan langer moeten werken, dat de minimumfactuur omhoog gaat en dat de geplande hervorming van het secundair onderwijs doorgaat.
Dat was het tweede hot topic van de afgelopen dagen… Het bericht van de leerkrachten die een uur langer gaan moeten werken. Toen ik dat las, kreeg ik het alweer bijna op mijn heupen want dat zou natuurlijk een gigantisch jobverlies betekenen. Maar zoals dat al dikwijls eens gaat in de media moet je wat dieper graven dan de gekopte titel van een artikel. En toen ik dat deed, kwam ik te weten dat het enkel ging over de leerkrachten met een Master die in de tweede en derde graad middelbaar tewerkgesteld zijn. Ok, ik word als leerkracht lager onderwijs dus niet rechtstreeks benadeeld door deze besparingsmaatregel maar ik hoop dat ze in hun berekening van hoeveel-ze-zouden-besparen de werkloosheidsuitkeringen van het jobverlies niet vergeten in mindering te brengen zijn… En de minister zal het feit dat deze maatregel niet echt past in het kader van werkonzekerheid wegwerken over het hoofd gezien hebben zeker?

Continue reading →

Tags: , ,