Voor je verder leest, moet je misschien maar eerst dit verhaal eens lezen…

Om te beginnen even kort de achtergrond van wat volgt nog schetsen…Want ik besef ook wel dat je hier alles moet aandachtig gelezen hebben of mij persoonlijk kennen om helemaal mee te zijn in mijn verhaal en dan vooral in mijn huidige werksituatie. Dus: ik werk in het onderwijs en had in principe dit schooljaar nog geen werk. Net voor de herfstvakantie kreeg ik een aanbod van mijn “oude” school (ik zal de school misschien De Bloesems noemen voor het gemak want ik heb de naam nog een aantal keer nodig verder in dit verhaal). De Bloesems bood mij een parttime job aan voor het ganse schooljaar. Alhoewel ik niet stond te springen om terug in De Bloesems te herbeginnen (omwille van dat andere verhaal obviously), nam ik het aanbod toch aan. Vooral de parttime was een enorm voordeel in combinatie met een baby en een kleuter. Afin, dat doet er eigenlijk allemaal niet zoveel toe. Wat wel erg van belang is, is dat ik niet werk op maandag en donderdag.

And so the story goes… Er wordt de laatste tijd nogal veel gestaakt in het land. Ik denk wel dat iedereen daarvan ondertussen op de hoogte is. In het onderwijs wordt er ook gestaakt. In De Bloesems wordt op maandag 15 december ondertussen al voor de derde keer gestaakt. De eerste keer was een donderdag ergens in november en de tweede keer was afgelopen maandag met de provinciale staking. Staken is een recht en geen plicht en bijgevolg wordt een paar dagen voor de staking in de leraarskamer van De Bloesems een lijst uitgehangen met de namen van alle leerkrachten  en daarnaast moet je een “ja, ik staak” of een “neen, ik staak niet” invullen. Eventjes een korte, logische redenering maken: zou ik dit blad moeten invullen? Wetende dat ik op nog geen enkele dag waarop er stakingen waren moest werken? Mocht dit het verhaal van iemand anders zijn en ik lees dit dan zou ik “neen” antwoorden. Maar nu komt het… Jawel ik moet het blad wel invullen met dit als gevolg: als ik “ja, ik staak” invul (waarom zou ik dat nu doen want ik moet niet werken maar misschien wel uit sympathie ofzo???) dan verlies ik mijn loon voor 1/360ste van mijn bruto jaarsalaris. Als ik “neen, ik staak niet” invul dan moet ik die dag om 8u15 aanwezig zijn op school en de ganse dag instaan voor de opvang van de leerlingen, kleine voetnoot daarnaast is dat ik dan nog eens opvang voor mijn zoontje zou moeten betalen ook. Lijkt heel dit verhaal onlogisch? Awel, dat is het ook. Het is onlogisch en meer nog: het is totaal niet wettelijk. Een leerkracht die deeltijds werkt, kan enkel opgevorderd worden voor de eventuele uren die hij of zij die dag moet werken. Bij mij is dat dus: nada, noppes, niks. Niet veel leerkrachten in De Bloesems stellen zich hierbij vragen of degenen die dit wel doen, vullen toch maar voor de lieve vrede in dat ze staken die dag ook al moeten ze normaal niet of slechts een paar uur komen. Als enige van heel het korps heb ik vorige week “neen, ik staak niet” ingevuld en ben ik ook niet gegaan afgelopen maandag. Ik was natuurlijk niet de enige die niet staakte maar de rest die niet gestaakt heeft was dus wel heel de dag aanwezig voor de opvang van de leerlingen ongeacht het aantal uur die ze normaal die dag moesten werken. Dinsdagochtend kreeg ik de melding van de secretaresse dat ze “van de directeur heeft moeten doorgeven aan het departement onderwijs dat ik die dag gestaakt heb”. Dat dit aanvoelt als complete onrecht is misschien wel duidelijk. De reden dat ik dit verhaal opschrijf, is omdat ik graag eens meningen van “buitenstaanders” hierover zou krijgen. Wat zouden jullie doen? Het is namelijk erg raar om je een rebel te voelen ook al ben je het niet.

Tags: ,